vineri, 9 octombrie 2015

Lansarea Campaniei EduCab


Pe 8 octombrie 2015, la ora 14.00, la Biblioteca Națională a României a avut loc întâlnirea dintre editori și bibliotecari în cadrul programului România EduCaB, prilej cu care a fost lansată și campania cu același nume în care sunt înscrise patru biblioteci-pilot din județul nostru alături de alte biblioteci din 9 județe din țară, și anume: Drăgășani, Pietrari, Glăvile și Titești.

Biblioteca Pietrari, nou inclusă în acest proiect, a avut onoarea de a prezenta participanților la conferință proiectele si programele derulate de aceasta pe parcursul anului 2015, participând la acest eveniment alături de reprezentanții Bibliotecii Județene Antim Ivireanul Rm.Vâlcea.

Imagini eveniment

Câteva informații despre proiectul România EduCab:

România EduCaB este o platformă națională inter-instituțională, inter-disciplinară, lansată în 2015, cu scopul de a crește capacitatea bibliotecilor publice din țară de a răspunde nevoilor educaționale și de dezvoltare la nivel local.

Programul vizează lărgirea și înnoirea fondului de carte și a materialului educațional, inclusiv a calculatoarelor, sprijinirea intervențiilor la nivel de infrastructură fizică (mobilier, amenajări), programe educaționale (schițarea și implementarea unor inițiative pe termen scurt și mediu) în 626 de biblioteci din 9 județe, printre care și Vâlcea.Pentru început proiectul va fi implementat în bibliotecile publice din cele 4 localități menționate, dar acesta poate fi extins și în alte biblioteci din județ.
Mai multe organizaţii, grupuri informale, companii, ONG-uri, instituţii publice sunt implicate în implementarea conceptului EduCaB. Printre acestea se află Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila alături de: Biblioteca Naţională a României, Ipsos România, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locala, NexT Cultural Society, Asociația “Tineri pentru Europa de Mâine”, START România, Rotaract Dolj și Suceava, Asociaţia Culturală Ginger Group, ARTI România, Bibliotecile Judeţene din Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa, Suceava, Vaslui, Teleorman, Timiş şi Cluj.

Programul România EduCaB se va desfășura până pe 21 decembrie 2015 și își propune să sprijine procesul de creștere a capacității bibliotecilor publice de a funcționa ca centre de resurse pentru comunitățile locale, oferind platforma instituțională pentru ca diverse organizații și grupuri informale să se implice prin implementarea unor proiecte pe domeniul lor de expertiză, lărgindu-și astfel grupul țintă și aria de acoperire.