sâmbătă, 18 aprilie 2015

Locuri de muncă pentru fiecare

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe (FNSAATDSC) AGROSTAR deruleaza în parteneriat cu Biblioteca Pietrari proiectul ”Locuri de muncă pentru fiecare”, prin care femei Pietrari sunt învățate să utilizeze computerele beneficiind de instructori calificați și de diplome recunoscute.
De asemenea, biblioteca a creat un nou serviciu de bibliotecă prin care  le aducem la cunoștință lunar celor înscriși în baza noastră de date, prin e-mail, oferta de locuri de muncă transmisă Bibliotecii Pietrari de către Agenția Județeană de Locuri de Muncă prin intermediul Centrului Europe Direct. Biblioteca vine în întampinarea persoanelor înscrise în acest proiect prin asistență la întocmirea documentelor de angajare (CV Europass, scrisoare de intenție), depunerea candidaturii pentru ocuparea unui loc de muncă, sprijin în căutarea informației corecte despre locurile de muncă, în găsirea celor mai active site-uri destinate ocupării locurilor de munca. 

Asigurarea unui acces nediscriminatoriu pe piaţa muncii a persoanelor de sex feminin, în cadrul efortului de integrare a României în peisajul socio-economic european, reprezintă o necesitate de nivel naţional. Totodată, este evident că îndeplinirea acestui demers atrage după sine reale şi multiple beneficii de ordin social.

În acest important context, proiectul ”Locuri de muncă pentru fiecare” propune ca obiectiv general tocmai încurajarea accesului egal pe piaţa muncii, prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru grupul-ţintă vizat, unul format din femei tinere, fără studii superioare, neangajate şi provenite din mediul rural.

            Proiectul cuprinde: organizarea de cursuri de competenţe antreprenoriale şi iniţiere în competente informatice, sprijin acordat unui număr de 15 femei pentru demararea unei activităţi independente, organizarea unui curs de lucrator in comerţ si a unuia destinat lucrătorilor la fabricarea conservelor din legume sau fructe,  organizarea de vizite în companii româneşti, activităţi de tip mentorat pentru iniţierea de afaceri, crearea şi mediatizarea unui instrument inovativ online de promovare a incluziunii sociale şi de facilitare a ocupării femeilor vulnerabile.

Partenerul AGROSTAR va face demersurile necesare autorizării sale ca furnizor de formare profesională în domeniul „lucrător in comerţ", conform metodologiei CNFPA.

Cursul de lucrator In comerţ urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilitaţi necesare desfăşurării in bune condiţii şi la standarde de pregătire ridicate a profesiei de lucrator comercial. Cursul are Nivelul I de Calificare şi o durata de 120 ore de teorie şi 240 ore de practică). Cel de al doilea curs, respectiv cel destinat lucrătorilor la fabricarea conservelor din legume sau fructe, necesită 120 ore de teorie şi 240 ore de practică, fiind un curs de Nivel I de Calificare. Ambele cursuri se vor finaliza cu evaluarea si certificarea participantelor conform evaluării.
Cursul de competenţe antreprenoriale va dezvolta capacitatea participantelor de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi de afaceri şi de punere a acestora în practică. Formarea presupune 30 de teorie şi 60 de ore de practică.

Cursul de iniţiere în competenţe informatice va facilita învăţarea utilizării unui sistem de calcul şi a PC-ului, a tehnicilor de utilizare a aplicaţiei Microsoft Word, de gestionare a tabelelor cu aplicaţia Microsoft Excel, de realizare a prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint şi de utilizare a e-mail-ului. Cursul presupune 20 de ore de teorie şi 40 de ore de practică.
 Cele mai pregătite şi mai motivate 15 de femei din participantele la cursul de antreprenoriat vor beneficia de suport pentru a-şi demara propria afacere. Vor fi monitorizate, evaluate şi vom fi în dialog permanent cu cele 15 femei selectate, urmând ca, până la finalul proiectului, cel puţin 10 femei să îşi deschidă propria afacere.
 După finalizarea cursurilor de competenţe antreprenoriale şi iniţiere în competenţe informatice, cele 15  femei selectate pentru a demara o afacere se vor familiariza cu structura unui business prin vizite de câte o zi la companii din regiunile abordate în proiect. Sunt vizate entităţi care au fost dezvoltate de femei sau care au femei în posturi de top management.
Activitățile de tip mentorat pentru inițierea de afaceri se vor realiza, pe de o parte prin intermediul reţelei europene de mentori voluntari pentru promovarea antreprenoriatului feminin, din reţea facând parte şi 14 oameni de afaceri din Romania. De asemenea, vor fi organizate în fiecare dintre regiunile vizate în implementare câte o întâlnire interactivă de o zi cu antreprenori români, care vor împărtăşi din experienţa şi poveştile lor de succes şi vor răspunde întrebărilor celor 15 femei. 
În cadrul proiectului  va fi creat şi mediatizat un instrument inovativ online de promovare a incluziunii sociale şi de facilitare a ocupării femeilor vulnerabile. Prin acest instrument se va efectua promovarea celor 80 de femei din grupul-ţintă în vederea facilitării incluziunii sociale şi a ocupării acestora. Site-ul va servi ca interfaţă web pentru o aplicaţie de tip InfoPiataMuncii”, cu informaţii despre ofertele de locuri de muncă zonale, posibilităţi de instruire, aspecte legislative sau etapele şi resursele aferente înfiinţării unei afaceri.


Obiectivul proiectului “Locuri de muncă pentru fiecare” este incurajarea accesului egal pe piata muncii prin cresterea oportunitatilor de ocupare a grupului-tinta format din 80 femei din Pietrari. Accentul este pus pe femei tinere, fara studii superioare, neangajate si provenite atat din mediul rural cat si din cel urban.REZULTATE ANTICIPATE80 de femei pentru care se asigură creşterea şanselor de acces pe piaţa muncii, 45 de femei formate în programe de calificare (lucrător în comerţ şi lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe), 24 de femei instruite în competenţe informatice, 24 de femei instruite în competenţe antreprenoriale, 15  femei asistate în vederea iniţierii unei afaceri dintre care minimum  5% din numărul femeilor asistate în vederea iniţieri unei afaceri vor iniţia o afacere în perioada de implementare a proiectului, 105 persoane informate în ceea ce privește locurile de muncă din județ și din Uniunea Europeană.

Cursuri de initiere in competente informatice - imagini

Curs antreprenoriat-imagini 

Amenajarea parcului ” Biblioteca din livada”

In saptamana 13-17 aprilie 2015 au fost desfășurate lucrarile de amenajare a parcului-bibliotecă, din programul ”Biblioteca din livada” in cadrul proiectului ”Raftul cu initiativa”.
Saptamana am inceput-o cu o sedinta de instruire si organizare a voluntarilor si a lucrarilor ce sunt propuse in aceasta saptamana. Au participat un numar de 16 voluntari si coordonatorul programului Crina Popescu.

In zilele de 15-16 aprilie au fost derulate lucrarile de sapare a merilor, de realizare si amenajare ronduri de flori, plantare de trandafiri, semanare seminte de flori, instalare banci, vopsire banci, instalare camera video, vopsire gard.


marți, 14 aprilie 2015

”Scoala altfel” la aceeasi biblioteca

”Scoala altfel” la aceeasi biblioteca- imagini

Și la Biblioteca Pietrari activitățile  în săptămâna ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” au fost diverse, venind astfel în întâmpinarea solicitărilor cadrelor didactice ale celor două școli din localitate. 
Programul a cuprins: vizionarea de filme documentare, dar și de animație; ore de ecologie la care au fost prezenți specialiști ai Parcului Buila-Vânturarița, prieteni de mulți ani ai bibliotecii și parteneri în cadrul programului ”Biblioteca din livadă” din proiectul ”Raftul cu inițiativă” ; ateliere de reciclare creativă; ateliere de lectură; ateliere de codare și programare; activități de educație non-formală; vizitarea bibliotecii de către elevii și preșcolarii Școlii Pietrari de Sus. 
La aceste activități au participat un număr de peste 250 de elevi, începând cu prichindeii de la grădiniță, continuând cu copiii din clasele I-IV și până la adolescenții claselor a VIII-a.