marți, 6 septembrie 2016

Donație inedită

Biblioteca Pietrari și-a îmbogățit în aceste zile colecțiile, ca urmare a generozității unui fiu al satului nostru - domnul Sorin Dinculescu, actor al Teatrului Masca din București, venit în vacanță la casa părintească, ce a înțeles să întoarcă comunității în care a trăit și învățat un dar de suflet, printr-o donație de carte și DVD-uri.
Donatorul oferă astfel locuitorilor comunei, prin intermediul bibliotecii, un număr de 25 enciclopedii deosebit ilustrate, 80 DVD-uri cu filme animate și un DVD player. Acestea vor intra în colecţiile publice ale bibliotecii şi vor deveni accesibile tuturor utilizatorilor, contribuind în principal la sporirea fondului de carte pentru copii și a colecțiilor multimedia ale bibliotecii.Biblioteca Pietrari mulțumește public pentru gestul său remarcabil donatorului, domnul Sorin Dinculescu.


Imagini 

Iac-așa ...a fost la primul nostru atelier de cusut

Învățăm să coasem și noi, încet, încet, alături de cele care în tinerețe coseau adevărate minunății, cu drag și multă migală frumoase ii, zânele costumului nostru popular, cunoscut încă de la prima ”Horă a costumelor” din Pietrari, din 1970. Fiind chiar la început, bibliovoluntarele noastre senioare ne învață cu multă răbdare cum să ținem acul și să facem nod, cum să tivim, cum să scoatem firele din pânză și să facem un ajur, să alegem și să descifrăm modelele cele mai potrivite de cusături din cărți, modele pe care apoi trebuie să le încercăm pe etamină (o pânză pentru...începători) și pe care le vom replica pe iile noastre, ne învață ce este încrețul și altița, musculița, bușteneii, șebacul și cheița, și... câte și mai câte...în prag de iarnă ne spun povești despre ii...despre iile ce vor fi... 
Imagini ateliere 

Concurs Vasile Militaru Ocnele Mari


Pentru prima dată Biblioteca Pietrari a participat la Concursul de poezie religioasă Vasile Militaru. Au fost premiați și apreciați voluntarii și elevii: Andreea Florescu, Ana-Maria Bugiu, Adina Crețu, Popescu Ana-Maria.
 
Video
Ierburi uitate...

După ce timp de cateva săptămani, voluntari și copii deopotrivă, am învățat să recunoaștem și să colectăm ierburi medicinale din pasunile si fanețele noastre, am trecut și la etapa de realizare a primelor ierbare.
Colecţiile de ierbar au o valoare ştiinţifică şi didactică, formativă, dar şi informativă; pentru realizarea acestor colecţii trebuie respectate anumite etape și anume: recoltarea plantelor, presarea și exicarea (uscarea) acestora, determinarea plantelor și alcătuirea ierbarului. Plantele trebuiesc aşezate pe planșe astfel încât să fie vizibile cât mai multe amănunte ale organelor lor şi sunt lipite cu fâşii înguste de hârtie sau scotch, pentru a nu glisa pe suprafaţă. Fructele se dispun în plicuri de hârtie ataşate colii de ierbar. În colţul din stanga, sus, pe o etichetă de identificare, sunt prezentate următoarele informaţii: familia; genul, specia şi autorul; numele popular al plantei (din zona recoltării); utilizări; data; localitatea; locul recoltării, numele celui care a recoltat şi determinat planta.
Cu ajutorul Atlasului botanic, al Atlasului plantelor medicinale și a altor volume din bibliotecă, biblio-voluntarii și copiii înscriși la Atelierul de plante medicinale derulat în cadrul Programului de vacanță 2016 au putut determina și cataloga o colecție destul de însemnată de plante medicinale aflate în flora meliferă. Alcătuirea unui ierbar (prin parcurgerea etapelor descrise mai sus) reprezintă atât o deprindere a unei tehnici de pregătire practică, cât şi realizarea unei colecţii cu valoare ştiinţifică dar şi didactică, avand o deosebită importanță pentru orientarea profesională ulterioară a tinerilor, iar cele realizate din proprie initiativa de voluntarii nostri, vor fi donate scolii.
Am descoperit astfel împreună secrete ale unor ierburi de mult uitate, ierburi deosebit de folositoare, pe langă care trecem, poate, nepăsători, de cele mai multe ori.
Echipa biblio-voluntarilor implicati in acest proiect: Alexandra Mentea, Anca Draghici, Felix Maracinescu si Valentina Moghina. Multumesc mult, copii frumosi! :*


Imagini proiect

Cărțile-n vacanță

De fiecare dată când citim, intrăm într-o călătorie fantastică, o aventură în lumea cărţii. ” Dar oare cărților nu le-ar plăcea să călătorească?” s-au întrebat cațiva bibliovoluntari care iubesc cărțile și lectura și care vor să promoveze cat mai mult acest lucru.
Și așa, ne-am gândit astăzi că ar fi foarte bine să le oferim și cărţilor o aventură, să le luăm cu noi, din bibliotecă, într-o călătorie deosebită în care vor întâlni oameni și locuri noi, din satul nostru. Iar aceasta ar fi o călătorie vie pentru cărţile noastre călătoare care vor cunoaște astfel oamenii, monumentele istorice, peisajele deosebite, bisericile, eroii și istoria locurilor, poveștile și legendele satului.
Pentru început, cărțile noastre au vizitat monumentul istoric Schit și împrejurimile...Iată ce am aflat noi si cartile noastre calatoare :)

Biserica „Buna Vestire”, a fostului schit Climent, se află la aproximativ 28 km S/V de Râmnicu Vâlcea, pe DN 67 între Râmnicu Vâlcea şi Horezu, în partea de vest a comunei Pietrari, la cca. 500 m Est de drumul național.
Biserica a fost ridicată pe locul numit „Pajiștea”, situat pe malul drept al pârâului Otăsău, pe un platou, la baza vestică a versantului Cârlige. În apropiere, la cca. 20 m S/V de biserică, dincolo de zidul de incintă înalt de 1,50 m se mai păstreză urme din casa ctitorului.
Biserica Schit, singurul monument istoric din localitate, a fost construită între anii 1742-1743 de Climent, episcopul Râmnicului (1735-1749), popa Mihul (călugărit înainte de moarte cu numele de Macarie ieromonahul) şi Ioan („Ioan brat ego”), frații săi, ispravnic fiind Ilarion, proegumenul Mânăstirii Bistrița, locul ales fiind chiar proprietatea familiei episcopului.
Pisania săpată în piatră, dispusă deasupra uşii de la intrarea în biserică, are următorul text:

†Această sfâ(n)tă şi d(u)mnezeiască besĕrică întru carĕ să ci(n)stĕşte şi să
prăznuiaşte Bl(a)goveşteniile Preasf(in)tei de D(u)mnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei Mariei, carĕ din temeliia ei iaste zidit din bun gândul şi cu toată cheltuiala părintelui, chir Climentǔ, episcopul Râmnicului Noul Severin, în zilele prealuminatului domnǔ, Io Mihai Racoviţă voevod, la curgerea anilor 7250, la lun(a) lui a(v)g(ust) 26 dn(i), ispravnic fiindǔ chir Ilarion proig(umen) Bistritiţ(ei)”
Inscripţia de pe glaful uşii de intrare în pronaos: „La aceas(tă) sfântă biseari”(că) a fostŭ ostenitori la lucru zidului şi isprav(nic), Ilarion ier(om)onah proigum(en) Bistriţ(ii), popa Miu, Dusoftei ier(o)m(onah)”.
Episcopul Climent împodobeşte și apoi închină ctitoria sa mănăstirii Bistriţa. În cartea vlădicăi Climent de la 24 martie 1747, se mai spune că, după 4 ani episcopul închină sfântul lăcaş episcopiei Râmnicului, pentru a fi mai bine ocrotit şi administrat. Azi este biserică filială a parohiei Pietrari-Bârlogu. Pentru că nu a avut moştenitori, boierul Climent şi-a donat toată averea. Boierul Climent a mai construit de altfel din averea sa, pe lângă Schitul Climent şi Schitul Pătrunsa, a finanțat lucrări la Schitul Colnic, dar şi la bisericile din Bărbăteşti, Bodeşti, Foleşti şi Goranu. În 1735 Climent a fost ales episcop al Râmnicului, după care a reclădit şi biserica Episcopiei, pe care o zideşte din temelie, cu turle. El este şi ctitorul bolniţei din curtea Episcopiei, a caselor de lângă ea şi a clopotniţei de la Episcopie. Familia sa a fost de altfel cea mai bogată familie de boieri din Țara Românească. Legendele spun că boierul ar fi fost luat prizonier de turci şi dus la Istambul, pentru că şi sultanul era invidios pe averea sa. Se spune însă că a avut suficienţi bani pentru a se răscumpăra.
Când s-a săpat langă bisericuță, în anul 2007, cu prilejul unor lucrări de consolidare și restaurare, s-au găsit câteva morminte foarte vechi. Scheletele erau îngropate la maximum 50 de centimetri adâncime, ceea ce înseamnă că erau mai vechi, pentru că în timpul domniei lui Cuza a fost dată o lege prin care morţii trebuiau îngropaţi la o adâncime mai mare. Au fost 10-15 morminte de acest fel, simple, dar morţii aveau sub cap câte o lespede. Înseamnă că unii dintre ei au fost probabil preoţi sau călugări, pentru că aşa erau îngropaţi aceia, cu o lespede la cap. Osemintele găsite au fost mai întâi analizate de arheologii de la Muzeul Judeţean de Istorie Vâlcea, după care s-a făcut o slujbă, au fost puse în saci de pânză şi îngropate într-un loc comun, în actualul cimitir de lângă bisericuţă.
Iată cum am călătorit și noi cu cărțile noastre, pe urmele marelui episcop ...

Vacanța la bibliotecă 2016

Iulie-august-septembrie 2016...
 
Soare, zambete, reguli, jocuri, copii frumoși și cuminți, prezentări, voluntari veseli și nerăbdători, lucrul în echipă, bucurie, informații, programul cursurilor, poze, multe pozeee...VACANȚA noastră așa a fost!!! :)

Programul ”Vacanța la bibliotecă 2016”
Orele 9-12
Pentru copii (7-14 ani)

Luni: Curs de limba engleză (nivel intermediar)
Curs de teatru
Voluntari: Andreea Florescu și Ana-Maria Bugiu

Marți: Curs de limba franceză (nivel începător)
Curs de prim-ajutor
Voluntari: Maria Irina Drăghici, Buruiană Iuliana și Radescu Alina Maria

Miercuri:
Curs de muzică
Voluntari: Adina Butoi și Stefy Stefania Sima

Atelier de creație
Voluntari: Ana-Maria Bugiu și Maria Gabriela Preda.

Joi: Atelier de cunoaștere a plantelor medicinale
Voluntari: Anca Ioana Drăghici, Valentina Moghina, Crina Popescu.

Pentru adolescenți și voluntari:
Orele 18-21
Curs de prim-ajutor - Alina Rădescu.
Vineri: Introducere în fizioterapie- Crina Popescu.
Seri de film.


Imagini cursuri și ateliere 

Festivitatea de încheiere 

Cursuri gratuite de prim-ajutor la bibliotecă


 În perioada iulie-august 2016 la bibliotecă au avut loc cursuri de prim-ajutor dedicate elevilor și adolescenților din comuna noastră.
Imagini curs 
Traineri- voluntari Radescu Alina Maria, SMURD Tg.Mureș și Buruiană Iuliana.