marți, 12 ianuarie 2016

Forumul Local la Bibliotecă!

Luni - 11.01.2016, orele 15 - Biblioteca Publică Locală Pietrari a găzduit prima întalnire publică a Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Microregiunea Horezu”, eveniment participativ pentru implicarea comunităților în identificarea nevoilor locale și a soluțiilor strategice pentru dezvoltarea celor 10 localități înscrise în această asociație printre care se numără și localitatea noastră.
Intitulat generic ”Forum Local”,  evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Animarea teritoriului și Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Microregiunii Horezu” finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19-LEADER, Sub-măsura 19.1 -”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” și a fost moderat de experții GAL Microregiunea Horezu și sprijinit de reprezentanții PNDR invitați la întalnire. La forum au participat activ atat reprezentanții administrației locale, cat și consilieri locali, directorii instituțiilor de educație și cultură din localitate, agenții economici și reprezentanții societății civile ce au în atenție măsurile de dezvoltare a localității în următorii ani.

GAL Microregiunea Horezu a acționat ca un organism intermediar alături de OJFIR Valcea, AFIR și beneficiarii finali ai proiectelor derulate în localitățile Horezu, Bărbătești, Costești, Măldărești, Oteșani, Stroești, Slătioara, Tomșani, Vaideeni, localități înscrise în GAL încă din 2014, de la înființarea acestei asociații la care s-a adăugat ulterior și Pietrari, fiind selectate și finanțate proiecte ce vizează formarea profesională în domeniul agriculturii pentru potențialii beneficiari din întreg teritoriul GAL, îmbunătățirea serviciilor publice către populația din cele 9 localități membre, dezvoltarea serviciilor turistice, îmbunătățirea valorii economice a pădurii și eficientizarea activităților agricole desfășurate în microregiune, cat și dezvoltarea unor microîntreprinderi de producție și prestări servicii către populația din mediul rural.
GAL Microregiunea Horezu a implementat Planul de Dezvoltare Locală în teritoriu, în vederea dezvoltării socio-economice a teritoriului administrativ aferent. Organizația este beneficiarul de drept al ajutorului inclus în abordarea LEADER, care a fost prezentată și în întalnirea de ieri, ce gestionează aceste resurse în Microregiunea Horezu în baza Planului de Dezvoltare Locală prin intermediul beneficiarilor finali ai ajutorului, cei care acționează ca promotori ai proiectelor susținute.
Sperăm ca prin înscrierea și implicarea noastră activă în GAL să putem pune în aplicare abordarea de tip LEADER spre cele mai importante investiții care să contribuie la dezvoltarea teritoriului și la îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru cetățenii localității.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu