miercuri, 23 noiembrie 2016

Parteneriatele naționale, județene și locale ale bibliotecii

În acest an biblioteca a încheiat o serie de parteneriate la nivel național, județean și local cu diferite instituții pentru derularea anumitor proiecte:
- prin programul Educab, la nivel național - parteneriat cu European Cinema Education for Youth, care permite utilizarea platformei cined.eu pentru a avea acces la colecția de filme CinEd.
CinEd este un proiect iniţiat de Institutul Francez din Paris, în parteneriat cu Cinemateca Franceză şi susţinut de programul Europa Creativă/ Media al Uniunii Europene. În România, proiectul este implementat de Asociaţia Culturală Macondo şi Societatea Culturală NexT, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei. Activităţile educaţionale pe care le propune programul vor ajuta elevii să-şi dezvolte abilităţile de analiză critică şi estetică a mesajelor audiovizuale în general şi a filmelor, privite ca obiecte artistice, în particular, să manifeste interes faţă de cinematografie ca artă şi industrie şi să facă un pas mai departe în integrarea diversităţii culturale.

- parteneriat cu Centrul de Informare ”Europe Direct” Valcea prin care suntem colaboratori în proiectul inițiat de Asociaţia pentru dezvoltare rurală durabilă şi conservarea tradiţiilor care  derulează, în perioada 16 septembrie - 16 decembrie 2016, un proiect cu titlul "Moş Crăciun Global". Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană și face parte dintr-un proiect mai amplu, LADDER - Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness (Autorităţi locale ca motoare ale educaţiei pentru dezvoltare şi creştere a conştientizării privind politica de dezvotlare a Uniunii Europene) implementat de ALDA - Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2017. Este singurul proiect din România aprobat prin această schemă și are ca scop contribuția la creşterea conştientizării şi dezvoltarea unei gândiri critice la nivelul publicului din România, cu privire la interconectivitatea lumii în care trăim, a rolurilor şi responsabilităţilor legate de obiectivele de dezvoltare într-o societate globală - în special în combaterea rasismului, xenofobiei şi prejudecăţilor. Scopul va fi atins printr-o serie de activităţi bazate pe doi piloni principali de promovare.Sunt programate următoarele activităţi:
1. Training "Shoot the stereotypes" 8 - 23 octombrie 2016, la sediul Asociaţiei "Vatra cu Idei" - pentru 20 voluntari ai Centrului Europe Direct
2. 10 lecţii deschise - fiecare cu câte 30 de participanţi - pe teme legate de drepturi egale, combaterea rasismului etc. - cei 20 voluntari în colaborare cu 20 cadre didactice, 10 şcoli - 5 din Râmnicu Vâlcea şi 5 din mediul rural, printre care și Școala Pietrari
3. Campanie de informare - cei 300 elevi participanţi la lecţiile deschise vor împărţi pliante şi magneţi - fiecare câte 10 bucăţi
4. Parteneriat on-line între şcolile din Vâlcea şi 5 şcoli din Albania + 5 din Bosnia&Herzegovina
5. Campania "şi tu poţi fi Moş Crăciun" strângere de cadouri de Crăciun pentru copiii din Albania şi Bosnia&Herzegovina 6. Eveniment public "Global Santa Klauss" - spectacol la Biblioteca Judeţeană, cu intervenţii on-line ale partenerilor din Albania şi Bosnia&Herzegovina.
Școala Gimnazială Pietrari va realiza o sesiune de comunicare on-line cu partenerii din Albania pe 25 noiembrie, din sala bibliotecii, iar în perioada imediat următoare 30 de elevi inimoși vor realiza cadouri pentru prietenii lor din Albania.

- parteneriat încheiat cu Școala Pietrari pentru organizarea și desfășurarea de activități extrașcolare în cadrul proiectului educațional Concurs județean ”Hora Costumelor, în ochi de copil” ediția a II-a, 2017

- parteneriat educațional 2016-2017 ”Trăistuța cu povești” de promovare a lecturii și de apropiere a copiilor de carte și de bibliotecă încheiat cu prof.înv.primar Georgiana Mărăcinescu, clasa pregătitoare.

Trăistuța cu povești - imagini

- parteneriat educațional 2016-2017  ”Biblioteca, prietena copiilor” încheiat între bibliotecă și grădinița din localitate, prof.înv.preșcolar Diaconu Ileana Livia, prof. înv.preșcolar Laura Moghina șiprof.înv. preșcolar Mihaela Meres

Biblioteca, prietena copiilor  - imagini 


 - parteneriat educațional 2016-2017 ”Minunata lume a poveștilor” de promovare a lecturii și a literaturii pentru copii,  încheiat între bibliotecă și prof.înv.primar Sobolu Nicolae. Parteneriatul are ca scop educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru lectură, formarea competențelor de lectură în vederea succesului școlar.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu